Varmepumpeservice

Varmepumpeservice

 

Hvorfor service på varmepumpe?

En varmepumpe har sin tilmålte levetid. Denne levetiden kan man likevel påvirke i stor grad ved hjelp av vedlikehold.

Innedelen suger til seg luft og blåser det ut igjen. Med mindre du bor i et vakum, har du støv i luften, og denne luften blir filtrert i filtrene på innedelen. Det filtrene ikke plukker opp, fester seg ofte bl.a. i aliminiumrillene på kondensatoren, og det kommer ikke ut igjen av seg selv.

Over tid vil dette støvet gå utover pumpens evne til å suge til seg luft og klarer dermed ikke å yte den effekten som den potensielt kan. Utedelen vil forsøke å kompensere for tapet i effekt og kjøre seg hardere enn nødvendig, og dette resulterer ofte i at viftemotor/-lager eller kompressor gir opp. Å få pumpen reparert for ovennevnte skader koster omtrent det samme som tre servicer.

Skitten_utedel3
Før service
20140819_134202

Hva gjøres på en service?

Under en service gjøres mesteparten av arbeidet på innedelen, avhengig av arbeidsomfanget.

Først skrus alle skruene ut og alle dekslene tas av. Kondensatoren tas løs og deretter tas rullelageret på venstre side av og smøres inn. Lageret på høyre side av innedelens vifte er i en lukket viftemotor og kan derfor ikke smøres.

Når kondensatoren er satt på plass støvsuges det med en kraftig støvsuger med spesialmunning for å få vekk det overfladiske støvet. Deretter spyles det med en fettløsende rensevæske, som renner ut gjennom drenslangen som går fra innedelen og ut på utsiden av huset. Rensevæsken skylles etterpå ut ved hjelp av vann.

Dersom rillene på inne- eller utedelen har tatt skader, vil disse forsøkes å rettes opp med en rillekam.

En slik service koster kr 1875,- inkl. mva.

Trenger pumpen din service?

Har du spørsmål?

Hvor ofte trenger pumpen service?

Norsk varmepumpeforening (Novap) anbefaler å gjennomføre service på pumpen annethvert år. Dette for å sikre optimal effektivitet og forlenge levetiden. Behovet for service og hvor hyppig service bør utføres, vil også avhenge av kvaliteten på selve pumpen, kvaliteten på monteringen og hvilken belastning den utsettes for.

Hvor ofte bør filtrene rengjøres?

Grovfiltrene bør rengjøres 1-2 ganger i måneden. Den mest effektive og skånsomme måten å rengjøre filtrene på er å skylle dem i varmt vann. Er vannet så varmt at du brenner deg på det, er det for varmt, og du risikerer at filtrene smelter.

Man kan også la filtrene ligge i zalovann i 15-30 minutter før man skyller gjennom, slik at man får vekk klebrig støv som ikke går av i skylling.

Hva er antatt levetid på en varmepumpe?

En varmepumpe vil med godt vedlikehold kunne holde ut i 10-15 år, avhengig av miljø og andre omstendigheter. Noen faktorer som spiller inn:

  • Plassering av inne- og utedel
  • Vedlikehold (service og rengjøring av filtre)
  • Innemiljø (barn, dyr, røyking og stearinlys)
  • Belastning. Kjøres pumpen på full styrke dag ut og dag inn vil den selvsagt gå seg slitt over tid.  Dette gjelder også automatiske funksjoner som vekslende spjeld som går opp og ned, evt. indre spjeld som går sidelengs. Det er anbefalt å ha en fast stilling på disse.